Млада Гвардия - Изработка на машини и съоръжения

  • български
  • English

Млада Гвардия ООД - Хасково

Хасково 6300, бул. "България" 25

факс: +359 38 661936

офис тел: +359 38 624832

производство: +359 38 624832


инж. А. Тончев

+359 889 429814

atonchev@breza.net

инж. К. Киримов

+359 888 474438

mg@breza.net

Изпратете ни съобщение